Tweedaagse scholing: Complexiteit bij Chronische Pijn

575,00

Tweedaagse scholing: Complexiteit bij Chronische Pijn

vrijdag 15 en vrijdag 22 november 8:30-17:00 uur

Docent Evert-Jan Das

Nog enkele plaatsen beschikbaar!

Beschrijving

De cursus is geaccrediteerd voor het vakinhoudelijke deel algemeen fysiotherapie en deelregister psychosomatische fysiotherapie met 14 punten.

Zorgverleners in de gezondheidszorg behandelen dagelijks patiënten die problemen ervaren bij bewegen, beperkt zijn in het uitvoeren van activiteiten en participatieproblemen ondervinden als gevolg van chronische pijn. Actuele wetenschappelijke inzichten laten zien dat chronische pijn een hardnekkig probleem is, waarbij meerdere invloeden, gesitueerd in diverse dimensies (biologisch, psychologisch en sociaal), betrokken zijn (ook wel “wicked problems” genoemd). Dergelijke problemen moeten aangepakt worden, ondanks dat er geen duidelijke wegen zijn om ze aan te pakken, noch dat er een uniek antwoord voor bestaat. Als zorgverlener is het van belang om diepgaande inzichten te hebben in de aard van “wicked problems” zodat hiermee de zorgverlening van patiënten met chronische pijn vormgegeven kan worden. Het complexiteitsdenken, de complexiteitswetenschap en -theorie biedt praktische benaderingen om deze inzichten om te zetten in bruikbare strategieën.
Globale inhoud: Verdeeld over twee cursusdagen komen de cursisten in aanraking met verschillende relevante inzichten, concepten en theorieën uit de complexiteitswetenschap en -theorie. Deze zullen aan de hand van presentaties, groepsdiscussie, praktische werkvormen en een thuisopdracht uitgewerkt worden.

Doelgroep en toelatingsniveau: De cursus is relevant voor een breed scala aan zorgprofessionals, waaronder: fysiotherapeuten en gespecialiseerde fysiotherapeuten (b.v. psychosomatisch, geriatrisch, orofaciaal en manueel), oefentherapeuten, ergotherapeuten, artsen (b.v. huisartsen, revalidatieartsen, reumatologen en orthopeden) en psychologen.

Cursusdag 1

08:30 – 09:00 Ontvangst en registratie
09:00 – 10:30 Inleiding op de cursus:
• Voorstelronde en inventariseren van problemen die men tegenkomt bij het werken met patiënten met chronische pijn.
• Inventariseren van de wensen voor de cursus.
• Korte introductie op het probleem van pijn (verklaringsmodellen en openstaande vragen).

10:30 – 11:00 Pauze
11:00 – 13:00 Kennismaking met de complexiteitswetenschap (essentiële concepten, theorieën en methodiek).
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 15:30 De hersenen als complex systeem:
• werkingsmechanismen i.r.t. perceptie en chronische pijn (deel 1).
• Uitwerking embodied predictive processing theorie.

15:30 – 16:00 Pauze
16:00 – 17:00 Klinisch redeneren en diagnostiek:
• Klinische modellen en raamwerken: inventariseren van de variabelen.
• Van biopsychosociaal model naar causal loop diagram.
Bespreken van thuisopdracht:
• Gebruik van insightmaker.
• Casuïstiek

Cursusdag 2

8:30 — 09:00 Ontvangst en registratie
09:00 — 10:30 Vragen, delen van ervaringen en discussie naar aanleiding van de eerste cursusdag.
De hersenen als complex systeem: werkingsmechanismen i.r.t. perceptie en chronische pijn (deel 2).
• Het vrije energie principe.
10:30 – 11:00 Pauze
11:00 – 13:00 Casuïstiek (deel 1):
• Rollenspel. Inventariseren relevante variabelen.
• Maken van feedback loops n.a.v. rollenspel.
• Presenteren van causal loop diagram’s door de cursisten.

13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 15:30 Causaliteit:
• Dispositionele theorie over causaliteit.
• Gebruik van het vector diagram bij patiënteducatie.

15:30 – 16:00 Pauze
16:00 – 17:00 Behandelstrategieën:
• Toepassen van complexiteitswetenschappelijke concepten binnen de behandeling.
• Behandelprincipes o.b.v. het predictive processing raamwerk (hoe verander je perceptie?).
• Gebruik van het causal loop diagram voor het ontwerpen van multifactoriële, multi-dimensionele en multi-modale behandelstrategieën.

Docent:
Evert Jan Das is afgestudeerd in 2004 als algemeen fysiotherapeut, waarna hij zich verder specialiseerde in o.a. Manuele therapie, orofaciale fysiotherapie en de behandeling van chronische pijn en functioneel neurologische klachten. Hij is praktijkeigenaar en werkzaam in de eerstelijns fysiotherapie in Veghel waar hij o.a. als lid van het Pijn Netwerk Brabant (https://pijnnetwerk.nl) patiënten ziet met complexe aanhoudende pijnklachten.

Gedurende zijn loopbaan heeft hij zich verdiept in de complexiteitswetenschap (https://www.art-sciencefactory.com/complexity-map_feb09.html), een interdisciplinair wetenschapsdomein wat zich bezighoudt met het bestuderen van complexe systemen. Deze ontwikkeling was onder andere het gevolg van de (persoonlijke en wetenschappelijk onderbouwde) realisatie dat men met behulp van de klassieke wetenschappelijke methodiek complexe problemen zoals chronische pijn niet adequaat kan begrijpen, verklaren en beïnvloeden.
Dit proces heeft geleid tot het schrijven van een tweedaagse cursus, waarin chronische pijn beschouwd wordt vanuit de complexiteitswetenschap. De cursus is momenteel in zijn negende jaar, sinds de start in 2016. Momenteel combineert hij deze scholingswerkzaamheden met het werk in de fysiotherapeutische praktijk wat een perfecte combinatie blijkt te zijn.


Accreditatie is aangevraagd bij

Kwaliteitsregister fysiotherapeuten (KRF) Is aangevraagd voor vakinhoudelijke deel fysiotherapie en de deelregisters manuele therapie en psychosomatische fysiotherapie. Stichting keurmerk fysiotherapie (SKF) Is aangevraagd voor vakinhoudelijke deel fysiotherapie en de deelregisters manuele therapie en psychosomatische fysiotherapie.