Starten met de Valanalyse

250,00

Boerhoorn, Zuides 50 9451 KD Rolde

Data: 11 september en 18 september

Nieuwe datum volgt z.s.m.

Beschrijving

De cursisten schuiven aan op de tweede en derde dag van de cursus Valpreventie Otago + starten met de Valanalyse. Vanaf 6 personen bij deze cursus vindt doorgang plaats.

Tijdens de training Starten met de Valanalyse leren deelnemers hoe zij de Valanalyse kunnen gebruiken en hoe zij praktische handvatten kunnen toepassen om de Valanalyse uit te kunnen voeren. Tijdens de training worden deelnemers voorbereid op het afnemen van de Valanalyse bij een cliënt en leren ze hoe ze de resultaten van de Valanalyse kunnen interpreteren.

Programma

De training bestaat uit:
• training Starten met de valanalyse waarbij theoretische inzichten, ervaringen uit de praktijk en praktische opdrachten elkaar afwisselen.

De programma onderdelen van de training Starten met de valanalyse zijn:
• Korte introductie op de valproblematiek en ontstaan van de Valanalyse;
• Toelichting Valanalyse inclusief instructie van de testen;
• Praktisch aan de slag met de Valanalyse aan de hand van casuïstiek;
• Interpreteren van testuitslagen van de Valanalyse.
• Uitwisseling rondom onderwerpen als: Communiceren over de resultaten (adviezen aan de cliënt, hulpverleners, doorverwijzing en netwerkgebruik) en financieringsmogelijkheden.

Doelgroep

  1. Valanalyse aanbieders zijn eerste en tweedelijns hulpverleners en medewerkers met ervaring en affiniteit in het werken met ouderen die (meer) gebruik willen gaan maken van het screeningsinstrument de Valanalyse.

Accreditatie

Voor de training starten met de Valanalyse is accreditatie verkregen voor:

  • Fysiotherapie: 4 punten (KNGF)
  • Oefentherapie Cesar en Mensendieck: 5 punten (st. ADAP)Na het succesvol afronden van de training ontvangen de deelnemers een certificaat en worden ze opgenomen in de database van gecertificeerde Otago instructeurs, welke via een landkaart op de website van VeiligheidNL wordt gepresenteerd (https://www.veiligheid.nl/valpreventie/home). Deelnemers kunnen na de training zelfstandig uitvoering geven aan Otago.

Hoofddocent: Marjolein Kuijt