Diagnostiek en behandeling van kaakdisfunctie (en bruxisme)

275,00

Zuides 50 9451 KD Rolde
19 oktober 2024 09:00 - 17:00

Nog enkele plaatsen beschikbaar!

Beschrijving

In deze scholing komen de eerste herkenning en counseling van de meest voorkomende kaakklachten (pijn- en disfunctieklachten) binnen de fysiotherapeutische praktijk aan bod. Temporomandibulaire disfunctie (TMD) komt veel voor in de praktijk; circa één vijfde van de Nederlandse volwassen bevolking ervaart disfunctie en een nog hoger percentage vertoont tekenen en symptomen. Gezien de sterke relatie tussen het kauwstelsel en de nekregio is het voor elke fysiotherapeut, maar ook andere zorgverleners binnen het hoofd-halsgebied, relevant. Deze “supersnelcursus” biedt zodoende een uitbreiding van het “assortiment” van de fysiotherapeut. In de scholing wordt zowel aandacht besteed aan de theoretische achtergrond van het fenomeen TMD als aan praktische vaardigheden binnen het diagnostisch en therapeutisch proces. Er zal tevens kort aandacht zijn voor het complexe klinische fenomeen bruxisme, oftewel kaakklemmen en tandenknarsen.

Docente
Dr. Simone Gouw is in 2009 afgestudeerd als fysiotherapeut, waarna zij zich verder specialiseerde in de orofaciale en psychosomatische fysiotherapie. Na het afronden van beide (master)opleidingen in 2012, kreeg zij de mogelijkheid om als fysiotherapeut de opleiding Gnathologie op de afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc Nijmegen te starten. Vanuit het wetenschappelijke deel van deze opleiding startte zij met haar promotieonderzoek naar bruxisme. In 2015 studeerde zij af als fysiotherapeut-gnatholoog en op 8 mei 2019 promoveerde zij op haar proefschrift ‘Bruxism and physical therapy – a physio-logical perspective’. Zij werkt momenteel als orofaciaal en psychosomatisch fysiotherapeut op het Academie Instituut in Utrecht en als wetenschappelijk docent binnen de opleiding Gnathologie. In haar onderzoek werkte zij onder andere met polysomnografisch onderzoek (slaaponderzoek) in samenwerking met de afdeling Klinische Neurofysiologie. Zij is tevens betrokken bij het masteronderwijs op de Hogeschool Utrecht, Hogeschool Arnhem-Nijmegen en de Universiteit van Gent en geeft verschillende scholingen. Zij is één van de schrijvers van het herziene beroepsprofiel van de orofaciaal fysiotherapeut.

Ochtend:
Introductie & kennismaking
Achtergrond TMD
Achtergrond bruxisme
Basisfunctieonderzoek kauwstelsel (practicum)

Lunch wordt verzorgd.

Middag:
Casus 1: knappende kaak
Casus 2: beperkte mondopening
Casus 3: kaak/hoofdpijn
Speeddaten (practicum)

Deze cursus is geaccrediteerd voor 6 punten bij Kwaliteitshuis Fysiotherapie.