Cursus valpreventie Otago + valanalyse (3 dagen)

Vol, er zijn geen plaatsen meer beschikbaar.

3 daagse cursus

Tijd: 9 uur – 17 uur
Locatie: Rolde

 

Beschrijving

  • Vanaf 6 personen vindt doorgang plaats.

De training Otago instructeur bereidt deelnemers voor op het geven van het Otago oefenprogramma aan ouderen. Tijdens de training ligt het accent op instructie en begeleiding van de Otago oefeningen om zo de oefeningen veilig en met zo veel mogelijk rendement in te kunnen zetten.

Tijdens de training Starten met de Valanalyse leren deelnemers hoe zij de Valanalyse kunnen gebruiken en hoe zij praktische handvatten kunnen toepassen om de Valanalyse uit te kunnen voeren. Tijdens de training worden deelnemers voorbereid op het afnemen van de Valanalyse bij een cliënt en leren ze hoe ze de resultaten van de Valanalyse kunnen interpreteren.

Programma

De training bestaat uit:
• Zelfstudie via een digitale portal, bestaande uit het doornemen van o.a. het volledige draaiboek voor Otago instructeurs, Nederlandse vertaling van Otago oefenprogramma Manual (NVFG), PowerPoint presentaties, kijken van instructie-video’s en het doen van meerkeuzetesten. Binnen de zelfstudie leren de deelnemers veel over de onderbouwing en de       achtergrond van het Otago oefenprogramma, de manier van instrueren en de manier waarop ouderen gemotiveerd kunnen worden.

• Tijdens de eerste trainingsdag leren de deelnemers hoe de testen, de warming-up, de kracht- en balansoefeningen en het wandelprogramma geïnstrueerd, opgebouwd, begeleid, georganiseerd en geëvalueerd worden. Dit leren zij voor zowel het trainen van één individu als een groep. De deelnemers kennen de onderliggende fysiologische principes en weten hoe de oefentrouw geoptimaliseerd kan worden.

• De tweede dag staat vooral in het teken van het in de praktijk brengen van Otago middels een proefassessment waarbij zelfevaluatie, feedback door deelnemers en docent leerzaam zijn. Daarnaast komt de implementatie van Otago aan de orde. De deelnemers leren hoe een cliënt en eventuele samenwerkingspartners overtuigd kunnen worden van het nut van Otago. Daarnaast is er ruimte voor een onderwerp die naar behoefte ingevuld kan worden, bijvoorbeeld over het motiveren van de cliënten en het doen van testen bij cliënten.
• De eerste helft van de laatste dag bestaat uit een assessment. De tweede helft van de laatste dag bestaat uit de training Starten met de valanalyse waarbij theoretische inzichten, ervaringen uit de praktijk en praktische opdrachten elkaar afwisselen.

De programma onderdelen van de training Starten met de valanalyse zijn:
• Korte introductie op de valproblematiek en ontstaan van de Valanalyse;
• Toelichting Valanalyse inclusief instructie van de testen;
• Praktisch aan de slag met de Valanalyse aan de hand van casuïstiek;
• Interpreteren van testuitslagen van de Valanalyse.
• Uitwisseling rondom onderwerpen als: Communiceren over de resultaten (adviezen aan de cliënt, hulpverleners, doorverwijzing en netwerkgebruik) en financieringsmogelijkheden.

Doelgroep

  1. De training tot Otago instructeur is ontwikkeld voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar/Mensendieck of beweegagogen met ervaring en affiniteit in het werken met ouderen die (meer) gebruik willen gaan maken van het Otago oefenprogramma.
  2. Valanalyse aanbieders zijn eerste en tweedelijns hulpverleners en medewerkers met ervaring en affiniteit in het werken met ouderen die (meer) gebruik willen gaan maken van het screeningsinstrument de Valanalyse.

Accreditatie

Na het afronden van de training Otago instructeur ontvangt de deelnemer accreditatiepunten, te weten:
• Fysiotherapie: algemeen en geriatrie fysiotherapie (KNGF) | 22 punten
• Oefentherapie Cesar en Mensendieck (st. ADAP) | 35 punten

Voor de training starten met de Valanalyse is accreditatie verkregen voor:
• Fysiotherapie: 4 punten (KNGF)
• Oefentherapie Cesar en Mensendieck: 5 punten (st. ADAP)
Na het succesvol afronden van de training ontvangen de deelnemers een certificaat en worden ze opgenomen in de database van gecertificeerde Otago instructeurs, welke via een landkaart op de website van VeiligheidNL wordt gepresenteerd (https://www.veiligheid.nl/valpreventie/home). Deelnemers kunnen na de training zelfstandig uitvoering geven aan Otago.

Hoofddocent: Marjolein Kuijt