Cognitieve gedragstherapie en graded activity

275,00

Vrijdag 7 februari 2025, 8:30 uur t/m 17:00 uur,  Boerhoorn Rolde.

Nog enkele plaatsen beschikbaar!

Beschrijving

In deze cursus leert u de achtergronden, de principes en natuurlijk de praktische toepassing van twee breed toepasbare en effectieve behandelmethoden gericht op de psychosociale kant van lichamelijke klachten: cognitieve gedragstherapie en graded activity.
Al sinds in 1948 de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gezondheid definieert als “een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken”, kunnen wij een (pijn)klacht niet meer alleen vanuit een biomedisch perspectief benaderen. “Het zit tussen je oren” is preciés wat het is: het regelcentrum van ons lichaam, het brein, zit tussen je oren. En het brein verwerkt niet alleen sensorische prikkels zoals pijn, maar ook cognitieve en emotionele prikkels. Het is zodoende niet meer dan logisch dat wij bij de diagnostiek en behandeling van somatische klachten óók de persoon (met zijn/haar specifieke karaktereigenschappen) en de context van de persoon meenemen.

Veel voorkomende factoren die het herstel van de patiënt kunnen belemmeren zijn hoe de patiënt denkt en hoe de patiënt zich gedraagt. De patiënt kan bijvoorbeeld specifieke overtuigingen hebben over zijn/haar klachten, maar ook (stressvolle) dagelijkse situaties in het leven roepen allerlei gedachten op. Die gedachten zijn veel bepalender voor hoe de patiënt zich voelt en gedraagt dan de situatie zelf. De patiënt inzicht geven in die gedachten en vaardigheden aanleren om inadequate gedachten te veranderen, kan bijdragen aan het gewenste gezondheidsgedrag. Tegelijkertijd zijn patiënten wanneer bewegen pijnlijk is, geneigd om zich volledig te laten leiden door de pijn. Aangezien bij chronische pijn de pijn zijn signaalfunctie heeft verloren én bewegen juist belangrijk is, wordt een tijdcontingente benadering geadviseerd. Graded activity is een methode die een tijdcontingente benadering volgt. Dit betekent dat de patiënt, ondanks de pijn, weer zijn/haar activiteiten en daarmee belastbaarheid opbouwt. En aangezien het pijngedrag nagenoeg altijd is gekoppeld aan bepaalde gedachten, overtuigingen en karaktereigenschappen, is graded activity méér dan alleen een opbouwschema.
Leerdoelen:
Na afloop van deze cursus:

  • heeft u inzicht in hoe en wanneer gedachten, emoties en gedrag een belemmerende rol spelen in herstel
  • heeft u inzicht in hoe gedachten, emoties en gedrag elkaar onderling beïnvloeden
  • herkent u inadequate gedachten en overtuigingen bij de patiënt
  • kunt u (de principes van) cognitieve gedragstherapie toepassen bij de patiënt
  • kunt u (de principes van) graded activity en graded exposure toepassen bij de patiënt
  • heeft u inzicht in wanneer u zelf kunt behandelen en wanneer u beter door kunt verwijzen

Docente
Dr. Simone Gouw is in 2009 afgestudeerd als fysiotherapeut, waarna zij zich verder specialiseerde in de orofaciale en psychosomatische fysiotherapie. Na het afronden van beide (master)opleidingen in 2012, kreeg zij de mogelijkheid om als fysiotherapeut de opleiding Gnathologie op de afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc Nijmegen te starten. Vanuit het wetenschappelijke deel van deze opleiding startte zij met haar promotieonderzoek naar bruxisme. In 2015 studeerde zij af als fysiotherapeut-gnatholoog en op 8 mei 2019 promoveerde zij op haar proefschrift ‘Bruxism and physical therapy – a physio-logical perspective’. Zij werkt momenteel als orofaciaal en psychosomatisch fysiotherapeut op het Academie Instituut in Utrecht en als wetenschappelijk docent binnen de opleiding Gnathologie. In haar onderzoek werkte zij onder andere met polysomnografisch onderzoek (slaaponderzoek) in samenwerking met de afdeling Klinische Neurofysiologie. Zij is tevens betrokken bij het masteronderwijs op de Hogeschool Utrecht, Hogeschool Arnhem-Nijmegen en de Universiteit van Gent en geeft verschillende scholingen. Zij is één van de schrijvers van het herziene beroepsprofiel van de orofaciaal fysiotherapeut.
Programma:
8.30 – 9.00 uur Ontvangst
9.00 – 9.45 uur Gedachten, emoties en gedrag: achtergrond en onderlinge relaties
9.45 – 10.30 uur Gedachten, emoties en gedrag: hoe herken ik ze bij de patiënt?
10.30 – 11.00 uur Koffiepauze
11.00 – 11.30 uur Cognitieve gedragstherapie: de theorie
11.30 – 12.30 uur Cognitieve gedragstherapie: doen aan de hand van casuïstiek*
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 14.30 uur Graded activity en graded exposure: de theorie
14.30 – 15.30 uur Graded activity en graded exposure: doen aan de hand van casuïstiek*
15.30 – 15.45 uur Koffiepauze
15.45 – 16.30 uur Patiëntervaringen
16.30 – 17.00 uur Complexiteitsniveaus en wanneer doorverwijzen

Accreditatie is in aanvraag